Trwa wymiana wodomierzy w Gminie
🔻W miesiącu maju 2021 r. Gmina Wądroże Wielkie zawarła umowę z firmą NETPROCES Sp. z o.o. z siedzibą Gdańsku na dostarczenie i wymianę 1️⃣0️⃣0️⃣ sztuk starych wodomierzy na nowoczesne z nakładką radiową. W pierwszej kolejności wymieniono wodomierze w Wądrożu Małym, obecnie wymieniane są w miejscowości Skała.
👉Radiowy odczyt, poza zużyciem wody będzie identyfikował wszelkie awarie, wycieki oraz nieprawidłowości pracy wodomierzy. W związku z realizacją inwestycji mieszkańcy są zobligowani do umożliwienia montażu nowych urządzeń, poprzez udostępnienie lokalu oraz pisemne potwierdzenie wykonanych prac.
👉W tym miejscu należy wspomnieć, iż licznik główny, stanowi własność gminy, a więc jest wymieniony na koszt gminy, mieszkaniec nie poniesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów.
👍Przedstawiciel firmy posiada pisemne 📝upoważnienie Wójta Gminy do przeprowadzenia wymiany wodomierzy.