W porównaniu do lat ubiegłych żniwa w tym roku są opóźnione około 3 tygodnie. Ostatnie intensywne opady deszczu przeszkadzają rolnikom w zbiorach i dodatkowo obniżają parametry jakościowe zbóż.

W dniu wczorajszym wilgotność  pszenicy wynosiła 20%  przy wymaganych 14,5% . Na terenie  naszej gminy do zbioru pozostało ok 25 % areału zbóż i rzepaku.

Tegoroczne ceny kształtują się średnio 2 330 zł netto za tonę rzepaku przy plonowaniu
od 3,5 t do 4 t z ha.

Pszenicy  konsumpcyjnej około 830 zł netto za tonę  przy plonowaniu  średnio 7 ton z 1 ha.

Pocieszającym jest fakt że ceny zbytu rosną.

Życzymy rolnikom słonecznej pogody, szybkich zbiorów i obfitych plonów.