Na zaproszenie Zarządu OSP Granowice, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Wądroże Wielkie Andrzejem Hawranem wzięli udział w walnym zebraniu sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowicach.
Spotkanie otworzył Prezes OSP Granowice Andrzej Sobiegraj, a Druhny i Druhowie wybrali Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta oraz członków Rady Mandatowej i Rady Wniosków i Uchwał. Naczelnik OSP Granowice Jan Grygorcewicz przedstawił zebranym ubiegłoroczny zakres działań, a także plan działań jednostki na rok obecny. Przewodnicząca Komisji Finansowej zobrazowała stan budżetu jednostki. Część sprawozdawcza została zakończona głosowaniem Członków nad wotum zaufania dla Zarządu, które ostało udzielone jednogłośnie.
Druhnom i Druhom dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wspierałam i będę wspierać Wasze inicjatywy na rzecz Waszej miejscowości oraz całej GminayWądroże Wielkie. Wasze działania przyczyniają się do znacznego poczucia bezpieczeństwa, a Wasza służba niech będzie dla Was dumą. – Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie