Spotkanie w sobotnie popołudnie otworzył Prezes OSP Wądroże Wielkie Druh Jarosław Laska, a Druhny i Druhowie wybrali Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta oraz członków Komisji Mandatowej i Komisji Wniosków i Uchwał.
Prezes OSP Wądroże Wielkie przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności jednostki za rok ubiegły. Zgromadzeni zapoznali się również ze sprawozdaniem finansowym. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium za rok 2022.
W spotkaniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Starzy Inspektor Komendy Powiatowej PSP w Jaworze asp. Anna Jastrowicz, Prezes OP ZOSP RP Jawor Jan Grygorcewicz, Prezes OG ZOSP RP Wądroże Wielkie Andrzej Kołek, Przewodniczący Rady Gminy Wądroże Wielkie Andrzej Hawran, a także radni rady Gminy Wądroże Wielkie i Radni Powiatu Jaworskiego.
W imieniu Elżbiety Jedleckiej Wójta Gminy Wądroże Wielkie w spotkaniu uczestniczył Sekretarz Gminy Tomasz Głąbicki, który przekazał podziękowania druhom za niesienie pomocy i ratowanie życia wszystkim, którzy tego potrzebują.
Jednostka OSP Wądroże Wielkie w 2022 r. wyjechała do wszystkich wezwań przekazanych przez PSP w Jaworze, co dowodzi gotowości i mobilizacji tej jednostki. Szczególne podziękowania za pomoc i współpracę przy organizacji różnych imprez plenerowych dla mieszkańców gminy.
Podczas spotkania, dotychczasowy Naczelnik OSP Wądroże Wielkie Druh Dawid Drabik ze względów osobistych, zrezygnował z pełnionej funkcji, a nowym Naczelnikiem jednostki wybrano Druha Adama Majchrowskiego.
Druhowi Dawidowi dziękujemy serdecznie za dotychczasową współpracę, a Druhowi Adamowi życzymy powodzenia w pełnieniu nowej funkcji.