W dniu wczorajszym, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka uczestniczyła w wideokonferencji dot. przebudowy autostrady A4. Przestawiona przez projektantów zaktualizowana koncepcja niewiele różni się od tej, którą zaprezentowano nam w listopadzie. Nadal nie uwzględniono pozostawienia zjazdu w Wądrożu Wielkim, na którym nam tak bardzo zależy.
Ponownie podkreśliłam znaczenie węzła Wądroże Wielkie i zaapelowałam o jego pozostawienie. – Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka
Uwzględniony natomiast został nasz wniosek o zaprojektowanie alternatywnej drogi wzdłuż południowej strony autostrady na odcinku Mikołajowice – Wądroże Wielkie. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom oraz rolnikom na włączanie się do ruchu na A4 poprzez planowany węzeł Mikołajowice.
Podczas spotkania Wójt Gminy Wądroże Wielkie ponowiła również wniosek o budowę obwodnicy Budziszowa Wielkiego i wyprowadzenie transportu ciężkiego poza obszar zabudowany. W tej sprawie będę prowadzone rozmowy z zarządcą drogi wojewódzkiej i GDDKiA.