W piątek (8 września) przed budynkiem Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim przygotowana będzie „wystawka” rzeczy używanych użyteczności domowej, w ramach których będziecie mogli Państwo pobrać przedmioty nadające się do dalszego wykorzystania.
Część z nich została już przekazana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim dla osób potrzebujących oraz do Domu Pomocy Społecznej w Mierczycach.
Przedmioty użyteczności domowej będą czekały na Państwa do poniedziałku (11 września), a te z nich, które nie znajdą nowych właścicieli zostaną poddane utylizacji.