„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – Ślubuję!”
Podczas dzisiejszej, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wądroże Wielkie, doszło do zaprzysiężenia Pana Grzegorza Szeligi w związku z objęciem mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 10.