Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Postolice