Żniwa trwają, a pogoda sprzyja rolnikom, którzy w pocie czoła zbierają zasiane zboża. Według rolników zbiory rzepaku w tym roku są mniejsze niż zazwyczaj, podobnie jest z jęczmieniem ozimym, który już praktycznie został zebrany, to plony wynoszą ok. 5-8 t z ha. Ideałem byłoby 9 t, ale brak opadów i panująca susza nie są sprzymierzeńcami rolników. Tak więc zbiory w tym roku będą o ok.30% niższe niż w roku ubiegłym, co przecie bezpośrednio przełoży się na zasobność rolniczych portfeli.  Biorąc pod uwagę nakłady związane z nawożeniem i uprawą to ceny są zdecydowanie zbyt niskie.

Na dzień dzisiejszy ceny zbóż kształtują się następująco (zł/t): jęczmień – 1070-1200, pszenica – 1200-1570, pszenżyto – 1150-1280, żyto – 1000-1200, owies – 990-1050, kukurydza sucha – 1250-1400, a rzepak – 2930-3150.