Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Wądroże Wielkie

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Listopad 2021 – wrzesień 2022