W dniu dzisiejszym, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka podpisała umowę na przebudowę drogi gminnej w Jenkowie. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane sp. z o. o. Zgodnie z dokumentacją wykonane będzie odwodnienie drogi, ustawione zostaną krawężniki oraz ułożona masa asfaltowa na odcinku ok. 500 m. Łączny koszt robót drogowych wyniesie blisko 700 000, 00 zł.