Podczas V Zjazdu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego ♥️👏
Druhowie Jan Grygorcewicz i Andrzej Kołek zostali wyróżnieni.
Jan Grygorcewicz otrzymał podziękowania za dotychczasową pracę dla Związku i wybrany został ponownie do Zarządu OSP RP Związku OSP RP Województwa Dolnośląskiego 👏
Druh Andrzej Kołek wyróżniony został Złotym Znakiem Związku OSP RP 🏅 za długoletnią pracę i wkład w rozwój i propagowanie służby w Ochotniczej Straży Pożarnej ♥️
Obu Druhom serdecznie gratulujemy 👏