Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka spotkała się z przedstawicielami Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej oraz lokalnego operatora sieci, by omówić kwestie rozprowadzenia światłowodów i umożliwienia mieszkańcom Gmina Wądroże Wielkie korzystania z dostępu do super szybkiego internetu.
Spotkanie miało na celu zainicjowanie i omówienie zasad współpracy na poszczególnych etapach realizacji zadania prowadzących do uruchomienia na terenie Gmina Wądroże Wielkie usługi połączeń światłowodowych dostępnych dla wszystkich chętnych.
Perspektywa współpracy lokalnych przedsiębiorców z dużym operatorem jest bardzo obiecująca. Jeśli wszystkie sprawy zostaną doprecyzowane między kontrahentami, możliwe, że już w przyszłym roku ruszą prace polegające na ułożeniu włókien światłowodowych i przyłączenia indywidualnych odbiorców do szerokopasmowej sieci.