Nowy samochód ratowniczy dołączył do floty strażackiej Osp Mierczyce.
Strażacy z dumą zaprezentowali mieszkańcom najnowszy nabytek, który wczoraj w godzinach wieczornych przyprowadzili, aż zza Warszawy.
Nowy pojazd został zakupiony dzięki staraniom strażaków, przy wsparciu finansowym m.in. Gminy Wądroże Wielkie.
Samochód wyposażony został w niezbędny sprzęt, radio, oświetlenie zewnętrzne, a w dniu wczorajszym poświęcony przez ks. proboszcza Mirosława Wątrucha.