Ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także:

  • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Urząd Gminy Wądroże Wielkie zwraca się z prośbą o zadeklarowanie chęci ubiegania się o rzeczowe wsparcie, ze strony właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Wądroże Wielkie, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie. W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie poniższego wniosku i złożenie go w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub przesłanie go (skan wypełnionego wniosku) drogą elektroniczną a adres urzad@wadrozewielkie.pl

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WSTĘPNYCH DO DNIA 07.10.2022 r.

Wyrazenie-checi-wstepny-wniosek 

Nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Wądroże Wielkie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Więcej informacji: