Wądroże Wielkie działka nr 348

Strona głównaOferty lokalizacyjneWądroże Wielkie działka nr 348

Wądroże Wielkie działka nr 348, pow. 1,48 ha

Działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym Nr 348, obręb Wądroże Wielkie o pow. 1,48 ha, położona jest poza miejscowością wsi Wądroże Wielkie. Działka nie zabudowana, płaska, o regularnym kształcie, lekko pofałdowana, porośnięta trawą i luźno drzew­kami oraz krzewami. Przy granicy działki przebiega utwardzona droga gminna Nr 107386D, działka oddalona od węzła autostradowego A-4 „Wądroże” – 1,300 km . Teren działki posiada możliwością uzbrojenia w kanalizację sanitarną – przebiega rurociąg ciśnie­niowy oraz wodociąg.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Wądroże Wielkie, Wądroże Małe i Mierczyce, uchwalonego uchwałą Nr IX/36/03 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 11 czerwca 2003 roku, działka położona jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem P.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa ten teren jako teren obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, usługowo-produkcyjnej, na­prawczej, a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne).

Więcej informacji na stronie z opisem inwestycji.  Przejdź do strony

2021-02-12T09:03:00+01:0015 października, 2020|
Go to Top