Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie spotkała się z Komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze st. bryg. Waldemarem Sarlejem. Kilka dni temu strażacy mieli swoje święto, dlatego na ręce Pana Komendanta w imieniu mieszkańców Gmina Wądroże Wielkie, Wójt Gminy przekazała wyrazy wdzięczności i podziękowania za codzienne pracę zawodowej Straży na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.
Przekazałam jednostce PSP w Jaworze nowoczesną, elektryczną piłę dalekosiężną do podcinania konarów drzew. Sprzęt przekazano aby ułatwić i usprawnić działania podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych. – Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka