Na zaproszenie Zarządu Osp Mierczyce Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka uczestniczyła w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierczycach.

W zebraniu poza druhami ochotnikami z Mierczyc uczestniczył również Komendant Powiatowy OSP Pan Jan Grygorcewicz, który na wniosek Prezesa Osp Mierczyce Pana Andrzeja Kołka poprowadził zebranie, którego główną częścią było sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2021.

W głosowaniu Zarząd OSP Mierczyce uzyskał jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły.👏👏👏

Podczas spotkania druhowie zawnioskowali do uczestniczącego w zebraniu Sołtysa Romana Kraski oraz Radnego Wiesława Podgajnego o pomoc i wsparcie w przekazanie młodym druhom z OSP Mierczyce siłowni będącej w zasobach sołectwa, deklarując jednocześnie remont tego miejsca i dbałość o powierzony sprzęt. Jak obiecał sołtys sprawa ta poruszona będzie podczas najbliższego zebrania wiejskiego.

Elżbieta Jedlecka:Drodzy Druhowie, dziękuję Wam za dotychczasową pomoc i wsparcie Gminy w realizacji zadań, liczę na dalszą bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi jednostkami OSP z Gminy Wądroże Wielkie” ❤️