Nabór wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest

 

Wójt Gminy Wądroże  Wielkie, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do programu usuwania i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

Wnioski należy składać do dnia 31.03.2022 r. w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Wądroże Wielkie, Wądroże Wielkie 64, 59-430 Wądroże Wielkie.

UWAGA!

Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – tj. do starostwa powiatowego.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Jaworze, zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Wiejącej informacji pod numerem telefonu: Karolina Lipska – referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
76 887 43 23  w.4

 

Załączniki :

Wniosek o usunięcie azbestu dla mieszkańców

klauzula RODO

Ogłoszenie na stronę www azbest

pomoc de minimis

Regulamin udzielania pomocy azbest

s