Wójt Gminy Wądroże Wielkie informuje, że Gmina Wądroże Wielkie planuje przystąpić do realizacji programu priorytetowego pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W związku z powyższym rolnicy zainteresowani unieszkodliwieniem odpadów z działalności rolniczej, do dnia 27 stycznia 2023 r. mogą złożyć wniosek z deklarowaną ilością i rodzajem odpadów do utylizacji, tj. odpady z folii rolniczych, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach typu Big – Bag.
Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w godzinach pracy urzędu na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszenia wraz z podpisaną klauzulą RODO i oświadczeniem o uzyskaniu/lub nie pomocy de minimis.

Uwaga! Podanie niniejszych informacji nie oznacza gwarancji odbioru powyższych materiałów!

Zal.-1-Zgloszenie-dla-rolnika-druk

Zal.-2-Oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis_02012023