Przedłużenie terminu naboru wniosków na dofinansowanie  do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością uzyskania przez wnioskodawców niezbędnych, wymaganych przepisami dokumentów do realizacji  inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Wądroże Wielkie podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 

31 sierpnia 2021 r.

Przypominamy, że wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 50 % wartości inwestycji, nie więcej niż 5 000 zł, a dofinansowaniu podlegają tylko te instalacje, których budowę rozpoczęto po ogłoszeniu naboru oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, znajdujące się w miejscowościach na terenie Gminy Wądroże Wielkie.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.wadrozewielkie.pl/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-do-przydomowych-oczyszczalni-sciekow/

 

Druki wniosków są dostępne do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Wądroże Wielkie oraz na stronie internetowej urzędu: www.wadrozewielkie.pl/ oraz jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Wszelkie pytania prosimy kierować pod numer telefonu (076) 887 43 23, wew. 4

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Wniosek o dotacje dla mieszkańców

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin udzielania z budżetu gminy dotacji celowej

Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości